Panaszkezelés

Társaságunk a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.

Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:

  a) Szóbeli panasz: - személyesen az Ügyfélszolgálati irodában, ügyfélszolgálati időben.
       Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4600 Kisvárda Piac út 5.
       Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: Péntek 10:00-12:00

  b) Írásbeli panasz:

 

A Társaság a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti az ügyféltől:

       a) neve;
       b) ügyfélszám;
       c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;
       d) telefonszáma;
       e) értesítés módja;
       f) panasszal érintett szolgáltatás;
       g) panasz leírása, oka;
       h) panaszos igénye;
       i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan
            dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
       j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
       k) panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
 

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

A döntésnek három fajtája van:
 

  1. Panasz elfogadása
  2. Panasz részbeni elfogadása
  3. Panasz elutasítása

 

A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként az ügyfélválasz elkészítése és megküldése követi a jogszabály által meghatározott, illetve az Ügyfél által igényelt közlési formában (írásban, faxon, e-mailben, stb.).

Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

A panasz elutasítása esetén a Társaság írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az Ügyfelet ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására előírt 15 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el.


 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Telefon.: +36 (42) 500-694
Telefax: +36 (42) 504-398
E-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
1143 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.
Tel.: +36 (1) 880-7642
E-mail: ofe@ofe.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 (42) 311-750
e-mail: bekelteto@szabkam.hu


 

FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYEKÉRT FELELŐS KAPCSOLATTARTÓ

Fogyasztóvédelmi referens:Vassné Kálmán Ilona
E-mail cím:kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu
Telefonszám:+36 (45) 410-070/2 mellék
Faxszám:+36 (45) 410-789
Levelezési cím:4600 Kisvárda Piac út 5.
 

Békéltető testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: +36 (76) 501-525, +36 (76) 501-500
e-mail: bkmkik@mail.datanet.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Tel.: +36 (72) 507-154
e-mail: bekelteto@pbkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Tel.: +36 (66) 324-976, +36 (66) 446-354, +36 (66) 451-775
e-mail: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Tel.: +36 (46) 501-091, +36 (46) 501-870
e-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel.: +36 (1) 488-2131
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel.: +36 (62) 554-250/118 mellék
e-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Tel.: +36 (22) 510-310
e-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
9021 Győr, Szent István út 10/a.
Tel.: +36 (96) 520-202, +36 (96) 520-217
e-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Tel.: +36 (52) 500-749
e-mail: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
3300 Eger, Faiskola út 15.
levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.
Tel.: +36 (36) 416-660/105 mellék
e-mail: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Tel.: +36 (56) 510-610
e-mail: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Tel.: +36 (34) 513-010
e-mail: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a.
Tel.: +36 (32) 520-860
e-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Tel.: +36 (1)-269-0703
e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Tel.: +36 (82) 501-000
e-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Tel.: +36 (42) 311-544, +36 (42) 420-180
e-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Tel.: +36 (74) 411-661
e-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Tel.: +36 (94) 312-356
e-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Tel.: +36 (88) 429-008, +36 (88) 814-111 (VKIK)
Fax: +36 (88) 412-150 (VKIK)
e-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Tel.: +36 (92) 550-513
e-mail: zmbekelteto@zmkik.hu