Műszaki ügyelet

Óraállások bejelentése

  Amennyiben a melegvíz leolvasáskor nem tartózkodnak otthon, kérjük az ajtóra kifüggeszteni óraállásukat, melyet aláírásukkal hitelesítsenek. Ha ez elmarad, lehetőségük van adott hónap utolsó napjáig személyesen vagy telefonon leadni az Ügyfélszolgálati Irodának.

  Ennek hiányában nem az elszámolás alapját képező mérőóra szerint számlázunk, hanem a lakás nagyságát figyelembe véve átlagot.

 

Melegvíz elszámolás

  A melegvíz mérők leolvasása körzetenként és időszakonként történik. A leolvasást követő havi számlában közöljük a különbözetet, mely az átlaggal elszámolt, és az elfogyasztott víz különbözete.

Leolvasás ideje

  Évente háromszor április, augusztus és december hónapban.

Átlag módosítás

  A melegvíz havonta kiszámlázott átlagát lehetősége van a felhasználónak, díjfizetőnek saját igényei szerint módosítani, melyet szintén az Ügyfélszolgálaton személyesen illetve faxon, vagy e-mailben tehet meg.

 

Vízóra meghibásodás, csere

  A melegvízmérő óra meghibásodásakor, vagy hitelességének lejártakor annak cseréjét a lakás tulajdonosának kell elvégeztetni. A 15 napos bejelentési kötelezettség ebben az esetben is érvényes, hiszen cégünk hivatalos plombáját kollégáinknak el kell helyezni.

  Az új óra bejelentésekor a pontos adatrögzítéshez szükség van a régi óra gyári számára és a leszerelt záró óraállásra, valamint az új óra gyári számára, illetve induló óraállására.

  Abban az esetben, ha csak a plomba sérült, szintén bejelentési kötelezettség áll fenn cégünk felé.

  Amennyiben nem rendelkezik hiteles mérő órával, úgy az Önkormányzati Rendeletben meghatározottak szerint átalánydíjat számlázunk.