Hátralékrendezés módjai

Az elmaradt befizetéseket a fizetési felszólításokon szerepeltetjük, melyet közvetlen utalással (számlaszámunk: 10404436-50526585-57881012), illetve postai úton vagy személyesen Ügyfélszolgálatunkon kiegyenlíthet.

A túlfizetést mínuszos hátralékként jelezzük a számlakivonaton.
Banki beszedéskor ebben az esetben a tárgyhavi számla összegének és a túlfizetésének különbözetét emeljük bankszámlájáról.

Felgyűlt hátralék esetén az alábbi két lehetőséget tudjunk ügyfeleinknek ajánlani az adósság rendezéséhez:

1. Részletfizetés:

A részletfizetési kérelmet írásban kell benyújtani a díjfizető aláírásával. Ez megküldhető postán, illetve kérhető az ügyfélszolgálatunkon.

A részletfizetés maximum 6 hónapra adható, a tárgyhavi számla mellett fizetendő. A hátralékra kamatot számítunk fel. A kamat a mindenkor esedékes jegybanki alapkamattal egyező mértékű, amelyet a részletfizetési megállapodás napjáig számítunk fel. A részletfizetésben a tőke és az esedékes kamatával együtt vonható be.

A részletfizetési megállapodásba rögzített határidőben történő befizetés elmulasztása esetén kénytelenek leszünk fizetési meghagyási eljárást kezdeményezni.

Eljárás késedelmes teljesítés esetén

A díjfizető a távhőszolgáltatás díját havonta, a szolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán megjelölt határidőben köteles megfizetni a szolgáltatónak.

Késedelmi kamat

A fizetési határidő utáni befizetés esetén a mindenkor érvényes jegybanki kamatot számítunk fel.
A kiegyenlítetlen számláknak és a rá vonatkozó kamatoknak elévülési ideje nincs.

Kikapcsolás-felfüggesztés

Háromhavi díjfizetés elmaradása esetén kezdeményezhető a hő-, illetve a melegvíz szolgáltatásának felfüggesztése. A felszólítási határidő eredménytelen leteltével a felfüggesztés végrehajtásra kerül. A felfüggesztés, valamint a szolgáltatás visszaállításának költségeit az érintett felhasználónak, díjfizetőnek kell megfizetnie.

A felfüggesztés időtartama alatt a szolgáltatás visszaállításáig vagy a végleges megszüntetéséig a felhasználó (díjfizető) a távhőszolgáltatási alapdíjat köteles megfizetni.

Fizetési meghagyási eljárás kezdeményezése

A három hónapot meghaladó nagy összegű tartozás esetén társaságunk fizetési meghagyási eljárást kezdeményez.

A fizetési készség hiánya esetén a szolgáltatás felfüggesztése és a fizetési meghagyásos eljárás együttesen is alkalmazható.